Slutrapport

Hur kan luftburna transporter bli en del av vardagen på ett klimatsmart sätt?

I slutrapporten ”Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitethubbar i kallt klimat” samlas kunskaper och processer om hur detta kan genomföras.

 Hur kan luftburna transporter bli en del av vardagen på ett klimatsmart sätt?

Den samhällsomvandling som pågår i Skellefteå med grön omställning och industriinvesteringar gör att luftburna persontransporter, varutransporter samt samhällskritiska tjänster kommer bli en del av vardagen. I kommunen finns en stor landsbygd, utspridd befolkning, långa avstånd och periodvis tuffa väderförhållanden. Då ställs extra stora krav på robust transportinfrastruktur, särskilt när Skellefteå ämnar bli en av de regioner som är först ut i Sverige och Europa när det gäller att implementera eldriven luftfart som en naturlig del i transportsystemet inom samt till och från Skellefteå.

I rapporten lyfts brister, utmaningar och möjligheter för att skapa en effektiv och säker användning av drönare och luftburna transporter.

God läsning!

Bild: Konceptbild av Droneport Hammarängen, Skellefteå.

"Think globally but act locally”

23 April 2024

After a few days at the Amsterdam Drone Week, the conclusion was that the work on the Skellefteå Droneport is a crucial piece in the development of drones and drone-related services.

Scroll to top