Slutrapport

Hur kan luftburna transporter bli en del av vardagen på ett klimatsmart sätt?

I slutrapporten ”Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitethubbar i kallt klimat” samlas kunskaper och processer om hur detta kan genomföras.

 Hur kan luftburna transporter bli en del av vardagen på ett klimatsmart sätt?

Den samhällsomvandling som pågår i Skellefteå med grön omställning och industriinvesteringar gör att luftburna persontransporter, varutransporter samt samhällskritiska tjänster kommer bli en del av vardagen. I kommunen finns en stor landsbygd, utspridd befolkning, långa avstånd och periodvis tuffa väderförhållanden. Då ställs extra stora krav på robust transportinfrastruktur, särskilt när Skellefteå ämnar bli en av de regioner som är först ut i Sverige och Europa när det gäller att implementera eldriven luftfart som en naturlig del i transportsystemet inom samt till och från Skellefteå.

I rapporten lyfts brister, utmaningar och möjligheter för att skapa en effektiv och säker användning av drönare och luftburna transporter.

God läsning!

Bild: Konceptbild av Droneport Hammarängen, Skellefteå.

The future drone airport in Skellefteå

28 September 2023

Several actors within society gathered to discuss how the upcoming drone airport in Skellefteå can create value for companies, municipalities and residents.

Investment in Hydrogen-Powered Flight in Skellefteå

30 March 2023

Together with Skellefteå Kraft, ZeroAvia, and the airline BRA, Skellefteå Airport is making a joint effort towards hydrogen-powered flight in Sweden. This investment is part of the ELIS development program, which aims to accelerate the electrification of aviation.

Welcome to the seminar for eVTOL and drone ports

13 January 2023

ELIS invites to a seminar where we present the outcome of two innovative projects aimed to accelerate the introduction of electric vertical take off and landing aircraft (eVTOLs) and drones in the transport system.

Scroll to top